Wie kunnen bij ons terecht?

Kinderen

De familie Nansink heeft veel ervaring met kinderen met een beperking, zoals bijvoorbeeld autisme, adhd, pddnos. Zij bieden opvang op de woensdagmiddagen en in de weekenden vanaf zaterdagmorgen tot zondagmiddag 16 uur en alle vakanties. Op de zorgboerderij kunnen de kinderen zich thuis voelen en actief zijn. De vaste structuur en regelmaat van het leven op de boerderij bieden daarbij houvast en de rustige en prettige begeleiding doet de rest. De kinderen hebben veel ruimte om te knutselen en te spelen met o.a. skelters, stepjes, fietsjes, en een speeltoren. Ook kan er geknuffeld worden of geholpen worden met de verzorging van de paarden, pony’s, lama’s, ezels, shetlanders, kippen, minivarkentjes, honden, poezen en een geitje. Dus lekker actief zijn en op vaste tijden samen gezellige activiteiten.

Volwassenen

Van harte welkom zijn volwassenen met persoonlijke en/of psychische belemmeringen op de doordeweekse dagen. Misschien kamp je met gedragsproblemen, een lichamelijke of licht verstandelijke beperking, een burn-out of sociaal isolement, of heb je moeite mee te draaien op de arbeidsmarkt of in de maatschappij. Op de zorgboerderij kun je je thuis voelen en veilig, leerzaam en gezellig actief zijn. Structuur geeft houvast, je nuttig maken geeft voldoening, deel uitmaken van een gemeenschap en het sociaal contact wat hieruit voortkomt, geeft nieuwe moed en energie. Beperkingen zijn niet leidend, belangrijk is wat je wél kunt! Iedereen kan bij ons iets leren. Voor de één kan dat zijn het leren opstaan ’s ochtends, het met anderen leren samenwerken, of het ontwikkelen of herstellen van vaardigheden om te werken. Daarbij werken we met z’n allen voortdurend aan het creëren van een gezellige, veilige en warme werkplek, waar veel aandacht voor elkaar is en waar iedereen zichzelf mag zijn. Hier kunt je je grenzen verkennen en verleggen en kun je je in eigen tempo ontwikkelen.