Hoe kun je je aanmelden?

Onze zorgboerderij is aangesloten bij de Stichting Heemz.org. Deze stichting is een AWBZ-erkende organisatie. Dat betekent dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen die aan zorginstellingen worden gesteld. Om de zorg te bewaken en waar nodig te verbeteren wordt een kwaliteitssysteem gebruikt. Tevens beschikken wij over de certificaten HKZ en Kinderopvang en Aequor-erkenning.

Het aanmelden bij onze zorgboerderij gaat als volgt:

  • Voor dagbesteding op onze zorgboerderij is een geldige CIZ of BJZ indicatie nodig.
  • Per mail of telefonisch kan een afspraak gemaakt worden voor een kennismakingsgesprek.
  • Tijdens de kennismaking kunt u zien en ervaren of onze zorgboerderij bevalt.
  • Voor ons is van belang dat je in de groep past en wij je de juiste begeleiding kunnen bieden.
  • Daarna zullen wij samen een begeleidingsplan maken.
  • Ook wordt een handtekening gezet voor akkoord met de regels die bij een plaatsing op onze zorgboerderij horen.
  • Na akkoord van Stichting Heemz.org kan de afgesproken zorg starten.
  • Drie maanden na de start een evaluatiegesprek waarin wij samen nagaan hoe het op onze zorgboerderij bevalt. Eventueel worden er nieuwe afspraken gemaakt.

Kosten

De zorgverlening van De Bezige Bij kan op verschillende manieren betaald worden:

  • Vanuit Zorg in Natura (ZIN).
  • Vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan helpen wij je graag. Ons bellen of mailen kan altijd!